yen head home design food yenware info Twitter
Recipe Writing + Book Design
ice

かき氷の本

福田里香

新鮮な果物や自然な甘みでつくる 新しいかき氷の提案。

Recipe writing + Styling : Ricca Fukuda / Yen
Book Design : Yoshiro Nakamura / Yen
Photo : Sakane Nogawa
Edit : Mitsuko Kohashi + Reiko Kudo
Publisher : Shufutoseikatsu-sha
2008